สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เล็บขบ (Ingrown nail)

เล็บขบ (Ingrown nail)

เล็บขบ (Ingrown nail)

เล็บขบเป็นโรคของเล็บที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะบริเวณนิ้วหัวแม่เท้า มักสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใส่รองเท้าที่รัดแน่นเกินไปหรือการตัดเล็บที่ไม่เหมาะสม
ทำให้ขอบบริเวณด้านข้างของเล็บฝังเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ด้วยอาการปวดบริเวณขอบด้านข้างของเล็บ บางรายอาจพบ
มีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนร่วมด้วย การป้องกันการเกิดเล็บขบที่ดีที่สุดคือ การใส่รองเท้าที่เหมาะสมไม่รัดแน่นเกินไปและไม่ควรตัดเล็บลึกเข้าไปยัง
บริเวณเนื้อปกติโดยเฉพาะด้านข้างของเล็บควรตัดเป็นเหลี่ยม (square at corners) จะทำไห้เล็บที่งอกออกมาใหม่ไม่ฝังเข้าไปในเนื้อเยื่อปกติ การรักษาเล็บขบ
ขึ้นกับความรุนแรงของอาการที่เกิดขึ้น เช่น การรับประทานยาแก้ปวด ยาปฏิชีวนะกรณีที่ติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนหรือการถอดเล็บออกบางส่วน

นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

view