สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

น้ำคัดหลั่งไหลออกจากหัวนม

น้ำคัดหลั่งไหลออกจากหัวนม

น้ำคัดหลั่งไหลออกจากหัวนม (Nipple discharge)

น้ำคัดหลั่งไหลออกจากหัวนมเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยหญิงในช่วงวัยมีประจำเดือน ซึ่งพบว่าสัมพันธ์กับโรคมะเร็งค่อนข้างน้อย
สาเหตุของน้ำคัดหลั่งไหลออกจากหัวนมส่วนใหญ่แพทย์จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มคือ
กลุ่มที่ 1 เกิดจากสาเหตุทางสรีระวิทยา (Physiologic nipple discharge) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้โดยปกติน้ำคัดหลั่งจะไหลออกจากเต้านมทั้งสองข้าง
ตัวอย่างเช่นการหลั่งของน้ำนมขณะตั้งครรภ์
กลุ่มที่ 2 เกิดจากความผิดปกติของตัวเต้านม (Pathologic nipple discharge) ในผู้ป่วยกลุ่มนี้จะเกิดจากความผิดปกติของตัวเต้านมเอง
โดยปกติน้ำคัดหลั่งจะไหลออกจากเต้านมข้างใดข้างหนึ่งที่มีความผิดปกติ น้ำคัดหลั่งจะไหลโดยไม่มีการบีบหรือการกระตุ้นและผู้ป่วย
ไม่ได้อยู่ในช่วงให้นมบุตร ลักษณะของน้ำคัดหลั่งที่ไหลออกมาอาจเป็น น้ำนม หนอง น้ำใส สีเหลืองหรือสีเลือดก็ได้ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญแพทย์
จะเริ่มต้นจากการซักประวัติผู้ป่วย ตรวจร่างกายและพิจารณาส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น อัลตร้าซาวด์หรือแมมโมแกรมเพื่อหาสาเหตุของอาการดังกล่าว
จะพบว่า 80% ของน้ำคัดหลั่งไหลออกจากหัวนมเกิดจากการแบ่งตัวที่ผิดปกติของเยื่อบุผนังท่อน้ำนมที่ไม่ใช่มะเร็ง โดยแพทย์สามารถผ่าตัดรักษา
เพื่อนำท่อน้ำนมที่ผิดปกตินั้นออกได้

นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

เอกสารอ้างอิง ศัลยศาสตร์ทั่วไป vol.8 & Greenfield’s Surgery 4th edition

view