สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

อาการเจ็บเต้านม

อาการเจ็บเต้านม

อาการเจ็บเต้านม

       อาการเจ็บเต้านมเป็นอาการที่พบบ่อยในผู้ป่วยเพศหญิง โดยพบว่าจะสัมพันธ์กับโรคมะเร็งเต้านมค่อนข้างน้อยซึ่งอาการเจ็บเต้านมสามารถ
เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยอาจเกิดจากอวัยวะรอบๆเต้านม เช่น กระดูกซี่โครง กล้ามเนื้อบริเวณหน้าอก กระดูกสันหลัง การอักเสบหรืออาจ
สัมพันธ์กับการมีประจำเดือน ผู้ป่วยที่มาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บเต้านม แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยเพื่อหาสาเหตุของอาการดังกล่าวและ
ให้การรักษาตามสาเหตุของอาการนั้น หากแพทย์ตรวจพบว่ามีการอักเสบติดเชื้อแบคทีเรียบริเวณเต้านม ในเบื้องต้นแพทย์อาจพิจารณาให้
ยาปฏิชีวนะและยาแก้ปวดเพื่อรักษาอาการดังกล่าว หากตรวจพบว่าสาเหตุของอาการเจ็บเต้านมดังกล่าวเกิดจากก้อนเนื้อภายในเต้านม แพทย์
อาจพิจารณาส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เช่น อัลตร้าซาวด์หรือแมมโมแกรม เพื่อดูลักษณะของก้อนเนื้อและให้การรักษาต่อไปหากแพทย์ตรวจไม่พบ
ความผิดปกติภายในเต้านมที่เป็นสาเหตุของการเจ็บเต้านม แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาโดยให้ยาลดการอักเสบและยาแก้ปวดเพื่อรักษาอาการ
ดังกล่าว

                                                                                                     นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
                                                                                                                                        โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

เอกสารอ้างอิง Greenfield’s Surgery 4th edition

view