สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ไส้เลือนที่ขาหนีบ

ไส้เลือนที่ขาหนีบ

ไส้เลือนที่ขาหนีบ
   
       ไส้เลื่อนที่ขาหนีบพบได้ในทุกช่วงอายุ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงสูงอายุโดยจะมีสาเหตุของการเกิดที่แตกต่างกัน โดยในเด็กสาเหตุของการเกิดไส้เลื่อนที่ขาหนีบ
จะพบว่าเกิดจากการไม่ปิดตัวลงของถุงที่เรียกว่า processus vaginalis ส่วนในผู้ใหญ่เกิดจากสาเหตุที่ทำให้ความแข็งแรงของผนังหน้าท้องลดลง เช่นอาจเกิด
ในผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพองที่มีอาการไอเรื้อรังเป็นต้น

     อาการของไส้เลื่อนที่ขาหนีบที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์คือ ก้อนบริเวณขาหนีบซึ่งพบได้ทั้งสองข้าง โดยก้อนบริเวณขาหนีบดังกล่าวอาจโตขึ้นถ้าผู้ป่วยเบ่ง
ไอ หรือยกของหนัก และอาจยุบลงหากนอนราบหรือดันก้อนดังกล่าวกลับเข้าช่องท้อง

     ความสำคัญของโรคไส้เลื่อนที่ขาหนีบเกิดจากการที่อวัยวะต่างๆภายในช่องท้อง เช่นลำไส้ไหลลงมาอยู่ในถุงไส้เลื่อนทำให้อวัยวะนั้นๆเกิดการขาดเลือดและเน่าตายได้

     หากผู้ป่วยมาพบแพทย์ด้วยก้อนที่ขาหนีบ แพทย์จะทำการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นไส้เลื่อนที่ขาหนีบจริงหรือไม่ หากเป็นจริงแพทย์จะแนะนำให้ทำการผ่าตัดรักษา
เพื่อตัดถุงไส้เลื่อนออกและซ่อมแซมผนังหน้าท้องเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ซึ่งการผ่าตัดรักษาในปัจจุบันมีทั้งวิธีการผ่าตัดรักษาแบบดั้งเดิม คือผ่าตัดบริเวณขาหนีบข้างที่
เป็นไส้เลื่อนแล้วทำการซ่อมแซมผนังหน้าท้อง และวิธีการผ่าตัดโดยการส่องกล้องแล้วใช้ตาข่ายเย็บเพื่อเสริมความแข็งแรงของผนังหน้าท้อง

                                                                                                           นายแพทย์วรพจน์ ชีวีวัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์
                                                                                                                                              โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท   

เอกสารอ้างอิง Greenfield’s Surgery 4th edition

view