สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

ชื่อ-สกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ วัน เวลา
พ.สุเทพ       วัตถุสินธุ์ ศัลยกรรมกระดูกและข้อ   จันทร์-ศุกร์ 08.00-10.00 น.
พ.จตุภรณ์     ขันตี ทั่วไป จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
พ.พิศิษฏิ       พรพิพัฒน์พงศ์ ศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ         จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
พ.สุชาตรี      บถพิบูลย์ สูติ-นรีเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
พ.ยุวดี         สอาด กุมารเวชกรรม จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.
พ.วรพจน์      ชีวีวัฒน์ ศัลยกรรม อังคาร,พุธ,ศุกร์ 08.00-16.00 น.
พ.ไพวัลย์      ศุภลักษณ์ ศัลยกรรม จันทร์,พฤหัสบดี,เสาร์ 08.00-16.00 น.
พ.จิตติ         กิจพฤกษ์ อายุรกรรม อังคาร-พฤหัสบดี 13.00-14.00น.
พ.ปิยะ          ปรีดียานนท์ อายุรศาสตร์โรคไต จันทร์-ศุกร์ ,อาทิตย์ 10.00-15.00 น.
พ.นฤพนธ์      วุฒิเดชกำจร อายุรกรรม เสาร์ 09.00-12.00 น.
พ.สุทัศวรรณ  หมวกทอง อายุรกรรม เสาร์, ทำ Echo 13.00 น. 09.00-12.00 น.
พ.นฤทธิ์       บุญเพชร ศัลยกรรมกระดูกและข้อ อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
พ.วิมาฆนี      บุญช่วย กุมารเวชกรรม อาทิตย์ 09.00-12.00 น.
พ.จักรพงษ์    รัฐสถาพรชัย แพทย์ผิวหนังเฉพาะทาง ศุกร์ 09.00-12.00 น.
view